Print & Scan App

Förenklar dina arbetsflöden genom förbättrade utskrifts- och skanningfunktioner.

Exempel

Enkel åtkomst till dina personliga nätverksmappar och filer direkt från pekskärmen på ditt multifunktionssystem från Toshiba.
Du kan skriva ut filer från dessa mappar eller skanna filer till förkonfigurerbara nätverkslagringsplatser.

Skannade dokument kan göras sökbara i multifunktionssystemet, så det finns inget behov av kostsamma servrar med ytterligare programvara. Skapa anpassade genvägar till olika nätverksplatser för snabb åtkomst.

Bilder

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor – via e-post, telefon eller på plats hos oss eller er.

Go back

‹ ALL APPS