ID-kortsskanning

Skanna snabbt fram- och baksidan av ID-handlingar.

Funktioner

Låt Toshibas app för ID-kortsskanning effektivisera arbetet med att skanna ID-kort på din multifunktionsskrivare. Denna app hjälper till att snabbt skanna fram- och baksidan av ID-handlingar och sparar dem automatiskt på samma sida samt lagrar dem som en ensides-PDF på en fördefinierad plats i ditt nätverk. Digitala dokument skapade på detta sättet kan enkelt användas för ytterligare automatiserade processer. Och om det behövs, skriv helt enkelt ut båda sidor av din ursprungliga ID-handling på en enda sida och se hur appen sparar tid och skapar ett automatiskt och säkert arbetsflöde.

Så här fungerar det

Kontakta oss

Vi svarar gärna på dina frågor – via e-post, telefon eller på plats hos oss eller er.

Go back

‹ ALL APPS